سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا منتظر – مرکز تحقیقات علوم وتکنولوژی در پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدحسین میران بیگی – دانشگاه تربیت مدرس ،گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

نقشه تو پوگرافی سطح قرنیه، کاربرد مهمی درتشخیص بیماری های قرنیه که منجر به تغییر انحنا و ناهموار شدن سطح قرنیه می شو ند دارد. از این نقشه همچنین در جراحی انکساری از جمله لیز یک برای بررسی تصحیح بینایی و نیز جراحی ترمیمی قرنیه بمنظور تنظیم کشش نخ بخیه و در نتیجه کاهش عارضه آستیگماتیسم استفاده میگردد . در این مقاله نحوه طراحی وساخت یک دستگاه آزمایشی توپوگرافی قرنیه و نتایج بدست آمده از عملکرد آن بحث و بررسی میگردد. در سیستم طراحی شده ، یک تعداد حلق ههای نورانی متحدالمرکز بصورت یک الگو از علائم نورانی توسط یک پروژ کتور برروی سطح قرنیه تابانده می شود و از بازتابشهای سطح قرنیه که مانند آینه عمل م یکند عک سبرداری میگردد. با استفاده از یک نرم افزار مناسب و الگوریتمهای پردازش تصویر و نیز با مکان یابی دقیق حلقه ها ، مقدار شعاع انحنا درهر نقطه از سطح قرنیه با محاسبات اپتیکی بدست می آید.سپس نتایج حاصل از محاسبات کلیه نقاط بصورت یک نقشه جامع توپوگرافی قرنیه ارایه میگردد . از روی نقشه بدست آمده میتوان قدرت شکست قرنیه را بر حسب دیوپتر مشاهده نمود. نتایج بدست آمده از دستگاه نمونه طراحی شده در این تحقیق همخوانی بسیار خوبی با نتایج منتشر شده دارد . طراحی و اجرای سخت افزار و پیاده سازی الگوریتمهای پردازشی در نرم افزار دستگاه، علاوه بر ایجاد دانش بیشتر در مورد صحت و سرعت و مقدار خطای الگوریتمها ، پایه ای برای ساخت نمونه کلینیکی تجاری دستگاه فراهم آورد.