سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود حسینی فرزاد – بخش فیزیک دانشگاه شیراز
سیدسعید موسوی – مرکزمطالعات و تحقیقات پیشرفته لیزر، صنایع الکترونیک شیراز
غلامرضا هنرآسا – مرکزمطالعات و تحقیقات پیشرفته لیزر، صنایع الکترونیک شیراز
سهیل سلیمی – مرکزمطالعات و تحقیقات پیشرفته لیزر، صنایع الکترونیک شیراز

چکیده:

در این مقاله ضمن طراحی و برپایی یک لیزر Q Nd:YAG- سوئیچ شده توسط کریستالCr+44 + : YAG به منظور دستیابی به پرتو خروجی مورد نظر ( انرژی ۲۵۰ mj در هر پالس، پهنای پالس ۱۰ ns و کیفیت پرتو مناسب ) به شبیه سازی این سیستم بوسیله یک نرم افزار قوی طراحی و آنالیز سیستمهای لیزری پرداخته شده است . برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن فرایند شبیه سازی، توزیع شدت در سطح مقطع پرتو خروجی این لیزر پالسی با توزیع شدت حاصل از عملیات شبیه سازی در دو حالت میدان نزدیک و میدان دور مورد مقایسه قرار گرفته اند .