سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین احمدی – دانشجوی ترم آخر مهندسی برق قدرت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد
محمدرضا بسمی – استادیار در گروه مهندسی برق قدرت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی ( با دو نرم افزار MATLAB و Orcad در فضای ) fbpn و ساخت یک درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت . این درایور با استفاده از مدار قدرت سوئیچینگی و یک خازن و مدار کنترل میکروکنترلری ، روشی خاص را برای بدست آوردن مشخصات راندمان وگشتاور ماکزیمم به اجرا درمی آورد . در این روش به دو خازن راه انداز و دائم و نیز سوئیچ گری ز از مرکز ، دیگر نیازی نیست . نمونه آزمایشگاهی این درایور بوسیله یک خازن راه انداز و یک مدار قدرت سوئیچینگی دارای دوIGBTو یک مدار کنترل شامل میکروکنترلر PIC-16F877، ساخته شده است . در این مقاله علاوه بر موارد فوق براینخستین بار الگوریتم کنترل پایدار کننده برای این نوع درایور ارائه شده است