سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
حسین صفایی فر – عضوهیئت علمی دانشگاه بزرگمهرقاینات
میترا امیری مندی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

چکیده:
نرخ رشدسریع صنعت ماشینهای خاک برداری بامکانیزم پیچیده و اتوماسیون عملکرد آنها موجب شده تا این ماشینها دررده ی عملکردی بالا ارزیابی شوند طراحی مکانیزم اتصالات بیل وظیفه ی مهم درزمینه نیروی حفاری توسعه یافته درطول عملیات حفاری است نیروی حفاری اعمال شده توسط عملگرها باید بسیاربزرگتر ازنیروی مقاومتی اعمال شده توسط زمین باشد این پروژه روی محاسبه ظرفیت باکت و نیروی لازم برای حفاری زمین برای کارهای ساخت و سازی سنگین متمرکز شده است اجزای دکل حفار ازنظر استاتیکی مورد تحلیل و بررسی قرارخواهند گرفت ارزیابی نیروهای حفاری میتواندبه عنوان شرایط مرزی و بارگذاری برای تحلیل اجزا محدودی مکانیزم تحلیل کشش و تنش مورداستفاده قرارگیرد درادامه نخست توضیحاتی درمورد کاربردهای یک بیل هیدرولیکی و همچنین اجزای مختلف بیل ارایه خواهد شد و سپس مروری روی تحقیقات انجام شده دراین زمینه و پس ازان محاسبات لازم برای تحلیل نیروها و انالیز استاتیکی مکانیزم ارایه خواهد شد و درنهایت مدلی برای دکل حفارپیشنهاد میگرددکه ازظرفیت باکت بالایی برخوردار باشد و شرایط لازم برای حفاری و خاک برداری را داشته باشد