سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن عبدالهی – دانشجوی دکتری برق-الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
ستار میرزاکوچکی – استادیار برق-الکترونیک دانشگاه علم وصنعت ایران
افسانه حق نگهدار – دانشآموخته کارشناس ارشد برق -الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران گروه

چکیده:

در این مقاله ساختار جدیدی از گیتهای منطقی با نام(DyMCML) Dynamic Mos Current Mode logicمعرفی می شود که نام آن از(MCML) MOS Current Mode Logicمشتق شده است .
خازن بکار برده شده در روش DyCML با مشکل سطح اشغالی برای پروسه های بالاتر ازum 0.6 روبرو میباشد . در طراحی جدید که بهصورت دینامیکی میباشد توان مصرفی مدارات در فرکانس پایین نسبت بهMCML برای تکنولوژیهای بالاترکاهش یافته است. این تکنیک در تکنولوژیهایum 0.18 و um ،۰٫۳۵um ،۰٫۵um ،۰٫۶um 0.13طراحی شده است. توان مصرفی و سرعت این تکنیک با منطقهایcomplementaryDynamic current و MCML ،Domino ،CMOS ،(CPL) pass logic(DyCML) mode logicمقایسه شده است . نتایج شبیه سازی درمحیطHspice نیز نشان دهنده بهبود سرعت و توان میباشد.