سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید صابری – کارشناسی ارشد معماری، مهندسین مشاور «کاوش، انرژی های نو، معماری»
پریسا صانعی – کارشناسی ارشد معماری، مهندسین مشاور «کاوش، انرژی های نو، معماری»
علی کناری – کارشناس ارشد مکانیک سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور بخش ساختمان ، مد

چکیده:

یکی از اهداف سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور اشاعه فرهنگ ساختمان سازی همساز با اقلیم است، بدین منظور طراحی و ساخت ساختمانهای نمونه صورت می گیرد. در این راستا ساختمان اداره سبز به عنوان ساختمان نمونه خورشیدی در تهران در حال ساخت می باشد. در این ساختمان ایده های بهینه سازی مصرف سوخت بطور کامل اجرا شده و در آن الگوی های علمی و مناسبی برای برنامه ریزی در جهت مصرف بهینه انرژی وجود دارد که میتواند نمونه ای برای سایر بخش ها باشد. این مقاله گزارشی از روند طراحی و ساخت این ساختمان و ارائه دهنده نتایج حاصل از اجرای آن است.