سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران خسروتاش – کارشناس مهندسی استخراج معدن، کارگاه قطار شهری میدان الله، شیراز
محمد خسروتاش – کارشناس ارشد مهندسی معدن وتونل، شرکت ساختمانی بام راه ، تهران

چکیده:

سیستم تهویه، باید قادر به تهیه کمیت و کیفیت مناسبی از هوا باشد، که به تناسب نیاز بین قسمتهای مختلف فضای زیرزمینی، توزیع گردد. تهویه یکی از جدی ترین مسائلی است که در هنگام طراحی و شروع اجرای هر پروژه معدنی یا تونل سازی باید در نظر گرفته شود و بدون تهویه انجام هیچ فعالیتی در آن ممکن نخواهد بود . این مسئله بویژه در مورد فضاهایی که میزان تولید آلاینده ها در آنها زیاد بوده و یا دهانه ارتباطی آنها با هوای آزاد فاصله زیاد می گیرد، حائز اهمیت است. اهدافی که در طراحی سیستم تهویه تونلهای قطار شهری شیراز دنبال شده است عبارتند از : انطباق سیستم تهویه با شرایط حفاری مکانیزه ، کاهش مصرف انرژی، بهبود وضعیت تهویه تونلها و قابلیت انتخاب شدت جریان هوای ارسالی به جبهه کار در هر لحظه. بنابر این سیستم تهویه متمرکز، ملاک عمل قرار گرفته است. سعی بر این بوده که از جدید ترین امکانات روز دنیا نظیر سیستمهای کنترل دور موتور ، وکانالهایی با حداقل نشت و اصطکاک، استفاده گردد. برای طراحی تهویه حین ساخت تونل های مذکور گزینه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت و طرح های ارایه شده از طرف سازندگان تجهیزات معتبر خارجی و داخلی بررسی شد. بدلیل اختلاف بین آنها و عدم جوابگویی، روش جدیدی جهت برآورد هوای مورد نیاز حمل ونقل ریلی و حفاری مکانیزه و محاسبات فشار، نشت، سرعت عبور هوا در طول تونل به کار رفته است . با شروع حفاری تونلها و اجرای سیستم تهویه، آزمایشات دوره ای به طور مرتب انجام شده و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفته اند .