سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید خواجه مندلی – محقق تحقیقات فنی واحد تحقیق و توسعه، پتروشیمی اراک، واحد تحقیق و توسع
علی اکبر لطفی – مهندس فرایند واحد الفین، پتروشیمی اراک، واحد تحقیق و توسعه

چکیده:

هیدروژناسیون انتخابی استیلن در واحدهای الفین از معمول ترین روشها در جهت افزایش تولید و خلوص اتیلن می باشد. ضمن تبدیل استیلن به اتیلن ، واکنشهای جنبی دیگری نیز اتفاق می افتد که مهمترین آنها تبدیل استیلن به ترکیبات الیگومری می باشد که به روغن سبز(Green oil)مشهورند و مسموم کننده های موقتی کاتالیزور می باشند. در هنگاماحیای کاتالیزورها ، مخلوطی از بخار داغ و هوا برای سوزاندن هیدروکربنهای مسموم کننده کاتالیزور استفاده شده و ترکیبات حاصل از احتراق با دوش آب شستشو می شدند و ترکیبات هیدروکربنی جذب نشده به فضا رها می شدکه باعث
آلودگی بسیار شدید هوا به همراه بوی بسیار زننده می گردید. در مقاله حاضر، مراحل طراحی سیستم حذف آلودگی جدید بر مبنای تجهیزات مازاد طرح توسعه واحد الفین آورده شده است. این سیستم اکنون در واحد الفین نصب شده است و گازهای خروجی از آن، فقط ترکیبات حاصل از احتراق کامل هیدروکربنها می باشدکه آلودگی نداشته و آبهای حاصل از شستشو نیز جهت تصفیه به واحد پساب صنعتی فرستاده می شود.