سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پوراندخت محمدی – شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان ایران – کرمان
بی بی طاهره حسینی – شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان ایران – کرمان

چکیده:

در عصر حاضر که عصر تغییر و تحول است ، رهبری و مدیریت سازمانها به طریق گذشته با موفقیت توأم نخواهد بود . اثربخشی و کارآیی سازمانها مستلزم شناخت دقیق تغییرات در حال وقوع و اتخاذ شیوه های جدید رهبری است . دولت ها می توانند برنامه های دقیقی را برای بی نیاز کردن جامعه در زمینه های گوناگون (فنی ، خدماتی ، آموزشی ، درمانی و … ) تدوین کنند اما برای رسیدن به این هدفها باید مدیران لایقی وجود داشته باشد تا این مسئولیتها را بر عهده گرفته و با صرف حداقل هزینه و زمان ، به بالاترین کارایی دست یابند در این راستا سازمانها باید تدابیری اتخاذ نمایند تا بتوانند ظرفیت های مدیریتی مورد نیاز خود را شناسائی کرده و برای استفاده از این ظرفیتها تلاش نمایند . بدون شک شناسایی و استفاده از ظرفیت های داخلی در اولویت می باشد زیرا منافع متعددی از قبیل : ایجاد انگیزه برای کارکنان ، جلوگیری از خروج نیروهای مستعد ، رشد و پیشرفت کارکنان و ذخیره داشتن مدیر به ویژه برای پست هایی که بصورت ناگهانی خالی می شوند به دنبال دارد . شناسایی ظرفیتها ی مدیریتی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد توجه سازمانها قرار گرفته است . در کشور ما صنعت برق از پیشگامان این طرح می باشد و شرکت برق منطقه ای کرمان از جمله شرکتهاییاست که به این موضوع پرداخته و در این راستا افدام به طراحی و اجرای نظام جاشینی مدیران نموده است .