سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی ۸۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغر آل شیخ – استادیار گروه مهندسیGIS دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احسان محمدی – کارشناس ارشد GIS دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا وفایی نژاد – دانشجوی دکتری GIS دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

داده های مکانی مهمترین بخش تشکیل دهنده سیستمهای اطلاعات مکانی می باشند و نقش مهمی را در آنالیز ایفا می کنند از طرف دیگر جمع آوری داده ها کاری پرهزینه وزمان بر می باشد و کاربران داده های مکانی ترجیح می دهند تا از داده های مربوط به سایر پروژه ها که از قبل تهیه شده است استفاده کننداز این رو تشکیل یک گروه جامع که در آن تولید کنندگان و کاربران داده های مکانی با یکدیگر در ارتباط می باشند و از فعالیتهای یکدیگر آگاه شوند، ضروری به نظر می رسد. مرکز تبادل داده های مکانی (Apatial Data Clearinghouse)سیستمی است که در آن می توان داده های مکانی را ثبت و جستجو کرد تولید کنندگان داده های مکانی داده های خود را در این مرکز ثبت می کنند و کاربران با جستجو در این مرکز داده های مورد نیاز خود را می یابند. هدف از این تحقیق بررسی نیاز ها برای راه اندازی مرکز تبادل داده مکانی برای کشور ایران، طراحی و راه اندازی سیستم و در نهایت معرفی روشهای جستجوی نوین برای داده های مکانی است در این تحقیق تکنولوژی SVG به عنوان روشی نوین برای جستجو گرافیکی معرفی شده است استفاده ازSVG قابلیت بیشتری را در جستجوی مکانی فراهم می کند پایگاه داده مورد استفاده در این تحقیق هم از نوع رابطه ای و هم از نوع XML می باشد که XML دارای قابلیت بالایی در زمینه نگهداری داده ها است؛ ولی پایگاه داده رابطه ای در زمینه پرسش و پاسخ بهتر عمل می کند.