سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آیدین سخاوتی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
قاسم اهرابیان – دانشگاه تبریز
قاسم علیزاده – دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – دانشگاه تبریز

چکیده:

روشهای کلاسیک در طراحی پایدار ساز سیستم قدرت ١ معمولاً برای یک نقطه کار می باشند و با تغییر نقطهکار و وجود اغتشاشات و نامعینی ها ، کارآیی سیستم به شدت کاهش می یابد . در این مقاله با استفاده از روش کنترل مقاوم ٢ ( تئوری فیدبک کمی ) طراحی برای یک سیستم با مدل هفرون – فلیپس صورت گرفته است. روش جدید مورد استفاده در این مقاله بکارگیری دو کنترل کننده به صورت موازی می باشد که در هر لحظه از زمان فقط یکی از کنترل کننده ها در مسیر واقع شده و عمل کلید زنی از یک کنترل کننده به کنترل کننده دیگر توسط یک کلید به صورت اتوماتیک انجام گردی ده است. مقایسه و شبیه سازی سیستم با کنترل کننده های کلاسیک و مقاوم با یک کنترل کننده و دو کنترل کننده نشان دهنده دقت و کارایی مطلوب سیستم طراحی شده است. نتایج شبیه سازی کامپیوتری با استفاده از نرم افزار MATLAB بر روی شبکه تک ماشینه، نشانگر توانایی بالای پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از این کنترل کننده با روش کلید زنی دو کنترل کننده می باشد .