سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله آل شیخ – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
احمد عبداله زاده بارفروش – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

تجزیه پردازشهای سنگین به بخشهای کوچکتر برای انجام به صورت توزیع شده با کنترل مرکزی در سطح اینترنت، را محاسبات سراسری گویند . از Javelin به عنوان یک بستر شناخته شده برای محاسبات سراسری یاد می شود . روایت بهنگام شده این بستر در سال ۲۰۰۱ با تغییرات ساختاری همراه بود به گونه ای که بتواند تعداد زیادی از میزبانهای محاسباتی را پذیرا باشد . این روایت
جدید Javelin++ نام گرفت . هدف اصلی Javelin++ طراحی بستری با توسعهپذیری ١ بالا برای محاسبات سراسری است . در Javelin++. دو روش زمانبندی مختلف در دو نسخهی متفاوت از آن پیادهسازی شده است : زمانبند احتمالاتی و زمانبند قطعیمشکل زمانبند قطعی در Javelin++ این است که در محیطهایی که نرخ خرابی در آنها بالاست موجب بروز گلوگاه روی کارفرما میشود . در این مقاله، با استفاده از یک محیط چند عامله روشی تحت عنوان + E x −Javelin+ برای حل مشکل گلوگاه درJavelin++ارایه شده است که دارای کارایی مناسبی است . در این روش، با تعریف هر یک از میزبانهای شرکت کننده در فرآیندمحاسبات سراسری به صورت یک عامل و ساخت یک بستر برای تعاملات این عاملها از امکانات یک محیط چند عامله، مانند مکانیزم مذاکره و تکنیک Contract Net استفاده میشود . در این محیط چند عامله از یک الگوریتم جدید در فرآیند انتخاب پدر که ما آن را الگوریتم زمانبندی قطعی فاقد گلوگاه مینامیم استفاده شده است . در این الگوریتم فرآیند انتخاب پدر جدید در درخت میزبانها برای فرزندانی که پدر آنها دچار خرابی شده است تغییر داده شده است . استفاده از محیط چندعامله موجب اعطای استقلال کاری به هر یک از میزبانهای شرکتکننده در فرآیند محاسبهی داوطلبانه خواهد شد و سربار روی کارفرما را به صورت چشمگیری کاهش میدهد