سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نقی رستمی – معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

چکیده:

شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، بنگاه های اجتماعی، اقتصادی و دولتی نوین می باشند که بر اساس قانون تشکیل به عنوان واحدهایی با شخصیت حقوقی برای تحقق برخورداری آحاد جامعه روستایی از آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب شکل گرفته اند. قیمت اجتماعی محصولات، بازار انحصاری، رشد تقاضا، محدودیت منابع آب، بحران ناشی از خشکسالی ها و نوسانات جوی، انتظارات مشترکین و دولت و سایر موارد موجب شده استکه این شرکت ها جهت نیل به اهداف خود، سرمایه گذاری های زیادی داشته باشند. با توجه به موارد فوق الذکر و از آنجائیکه تعرفه های در نظر گرفته شده این شرکت ها توسط دولت، تکافوی تامین منابع مالی جهت سرمایه گذاری ها را نمی دهد و از سوی دیگر اجرای برنامه های دولت از طریق بودجه عمرانی سالانه انجام می شود، این شرکت ها صدردصد وابسته به بودجه عمومی دولت می باشند که از طریق مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب ساخت و بهره برداری پروژه ها و طرح ها صورت می پذیرد. اطلاعات مربوط به موافقت نامه ها، کنترل عملیات اجرایی و مهندسی پروژه ها و اعتارات مالی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده که اگر به موقع انجام نشود، ارزشی بای تصمیم گیری مدیریت ندارد و منافع شرکت و دولت در مشروعیت بخشی از بین خواهد رفت. با استقرار این سامانه کیه نیازهای اطلاعاتی و کنترلی مدیریت تحقق می یابد و شرکت قادر است با ارائه اطلاعات فنی و مهندسی اعتبارات بیشتری جذب نماید و از بین رفتن سرمایه های شرکت جلوگیری و در نهایت خدمت رسانی بیشتری به جامعه روستایی داشته باشد.