سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود سربندی فراهانی – قائم مقام و معاون برنامه ریزی شرکت آبفا قم

چکیده:

در دنیای متغیر امروز سازمان ها نیازمند مدیرانی هستند که توانایی شناسایی و بهره برداری از فرصتها را بدانند. ورود به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرعت خدمات رسانی به مشتریان را افزایش می دهد. از این رو بازبینی و بهبود مستمر روش های کاری و ابزاری مورد استفاده امری اجتناب ناپذیر می باشد.
در همین راستا تهیه یک سیستم جامع امور مشترکین یکپارچه برای کل شرکتهای آبفا امری ضروریست، که طی سالهای اخیر اقدامات مختلفی در شرکت های آبفا در این زمینه انجام شده است. با توجه به عدم موفقیت پروژه های انجام شده در کشور در این خصوص شرکت آبفای قم تهیه این سیستم را در دستور کار خود قرار داد. لذا کمیته ای از مدیران ارشد شرکت تشکیل و با کمک گرفتن از کلیه کارشناسان امر، ضمن بررسی تمامی ابعاد مسئله چشم انداز آی تهیه نرم افزار را تدوین و پس از آن طراحی و تولید سیستم جامع مشترکین را با مشارکت بخش خصوصی در قالب یک تفاهیم نامه همکاری بدون هیچ ارتباط مالی فی مابین و با حفظ حقوق مادی و معنوی تولید نرم افزار برای طرفین به انجام رساند، به گونه ای که نرم افزار تولید شده کلیه جنبه های کاری حوزه مشترکین شرکت و نیز ارتباطات لازم با سایر واحدهای سازمانی را با توجه به چشم انداز تهیه شده پوشش دهد.
در طی مراحل مختلف طراحی سیستم فوق کمیته ای از متخصصین شرکت آبفا نظارت بر فرایند تولید را به عهده داشتند تا پیشروی تولید نرم افزار در شهر اجرایی گردید.
اجرای موفق پروژه مذکور و پاسخگویی مناسب آن به نیازهای امور مشترکین حمایت شرکت مهندسی آبفای کشور و توصیه به استفاده از آن در سایر شرکت ها را در پی داشت.
استفاده از آخرین تکنولوژی های روز در تهیه سیستم جامع سبب می شود اهداف شرکت ها در حرکت به سمت دولت الکترونیک و همچنین واگذاری خدماتشان به بخش خصوصی امکان پذیر باشد.