سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مجبد دهقان بنادکی – کارشناس بهره وری شرکت برق منطقه ای یزد
ابوالفضل شرافت – مدیر تعالی شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

دیدگاه انجام این تحقیق، نگرش سیستماتیک به رفتار مدیران، می باشد. این نگرش منجر به طراحی مکانیزمی گردید که فعالیت های مدیران ارشد شرکت را به صورت مستمر ثبت و تحلیل می نماید. در این تحقیق پس از انجام مطالعات اولیه و جمع آوری اطلاعات، عوامل و پارامترهای اثر گذار بر نحوه انجام فعالیت در سطح مدیران ارشد شرکت استخراج گردید. با استفاده از تحلیل نتایج حاصل از این اطلاعات، وضعیت جاری اجرای فعالیت ها کاملا شفاف گردید و عوامل و موانع انجام بهینه فعالیت ها و عوامل اتلاف زمان، مشخص شد که براساس این یافته ها، راهکارهایی ارائه گردید.نتایج حاصل از مستند سازی و تحلیل رفتار مدیران، در چارچوب اهداف راهبردی سازمان مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از اهداف راهبردی برای برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های آینده، به عنوان معیارهای ارزش گذاری، این امکان را به مدیران ارشد می دهد که با مطالعه نحوه انجام کار خود و بررسی گزارشات نحوه صرف زمان در دوره های زمانی گذشته، از مناسب بودن یا مناسب نبودن نحوه انجام فعالیتهای خود، اطلاع حاصل نموده و برای آینده برنامه ریزی نمایند. در مجموع این تحقیق، اثرات مطلوبی بر فعالیت های مدیران شرکت داشته است که عمدتا اهداف استقرار سیستم را برآورده ساخته است. اثرات حاصل از استقرار سیستم به طور خلاصه عبارتند از : – ایجاد امکان تحلیل برای مدیران سازمان در مورد نحوه انجام فعالیت و عوامل اتلاف زمان و تلاش جهت کاهش یا حذف آنها – ایجاد فرهنگ استفاده بهینه از زمان در سازمان، به ویژه بین مدیران ارشد سازمان – وجود معیاری جهت مدیریت فعالیت های شرکت- برنامه ریزی در راستای اهداف سازمان و اطلاع از میزان انحراف از برنامه ها .