سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود خشائی – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده:

مدیریت، مهم ترین عامل در حیات ، رشد و بالندگی یا نابودی سازمان هاست. مدیریت، روند حرکت ازوضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. اگر بخواهیم تعریف مختصری از مدیریت داشته باشیم مدیریت عبارت است از فرایند برنامه ریزی، هدایت، کنترل و ارزشیابی عملیان سازمان به منظور دستیابی به یک هماهنگی مطلوب میان منابع انسانی و مادی که در نیل به هدفهای بطور کارا و اثر بخش مورد نیاز است.
طبق تعریف فوق یکی از فرایندهای مدیریت کنترل می باشد، وقتی سخن از کنترل مدیریت به میان می آید منظو رکنترل واقعی و دائمی است، نه یک فعالیت گاهگاهی و گذرا که اغلب سازمانها در خاتمهعملیات به منظور توجیه عد م تحقق اهداف نسبت به انچه که اتفاق افتاده است بکار میبرند. کنترل اصولا هزینه بر است و یک علت وجودی دارد و آن آگاه ساختن سازمان از اشکالات ، قبل از خاتمه هملیات است تا سازمان فرصت کافی جهت اقدامات اصلاحی داشته باشد.
با استقرار این نظام در سطح کلیه شرکتهاو شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و باز خور نمودن اطلاعات عملکرد و برنامه درسطح کلصنعت آب و فاضلاب فرصت ارزیابی جایگاه و قابلیت شرکتها و رتبه و موقعیت انان برای هر سال را فراهم می کند. بازنگری درنتایج بر اساس شاخصهایی باید شکل گیرد که قابلیت مقایسه بین سازمانهایی با اندازه متنوع و فرایندهای غیر استاندارد را داشته باشد. ارزیابی عملکرد سازمانها همزمان انجام شده و از سه طریق فرصت مقایسه فراهم می گردد، یکی بین گروه شرکتها که در آن قابلیت های شرکت حفظ شده و یا بهبود یافته باشد و دیگری روند تغییرات در خود شرکت که بهپوئی دائمی را مطمعنظر قرار می دهند و همچنین با مقایسه وضعیت هر شرکت با شاخصهای متوسط صنعت، جایگاه یکایک انان در بین مجموعه شرکتها مورد تحلیل قرار می گیرد. راهبری ملی صنعت موظف است فضای امن و سالم برای انتشار تجربه های موفق و ارزیابی منصفانه شکستها را فراهم نماید تا هم افزائی سیستم دوباره کاریها را حداقل برساند.