سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین کریمی – کارشناس ارشد طراحی و معاون طراحی و تحقیقات M.I.G

چکیده:

نیاز به افزایش سرعت و راندمان در شناورهای تندرو با ابعاد متوسط و بزرگ همواره به عنوان یک مسئله مهم و اساسی برای طراحان و سازندگان شناورهای تندرو مطرح بوده است. در این رابطه نوع و مشخصات فنی سیستم رانش به عنوان المان واسط سیستم تولید کننده قدرت و انرژی در شناور وفرم بدنه را ، می توان به عنوان یکی از المانهای اصلی در این مقوله در نظر گرفت و موفقیت طراحان به میزان توانایی آن در تطبیق کامل بین مشخصات فنی سیستم رانش و ماموریت شناور وابسته است، لذا در این مقاله جهت ارائه راه حل مناسب جهت انتخاب سیستم رانش مناسب پس از تعیین پارامترهای مناسب و کلیدی در طراحی شناورهای تندرو به انواع و اقسام این سیستم ها مشروحا اشاره شده و پارامترهای انتخاب سیستم رانش به همراه آنالیز ریاضی و درصد وزنی هر پارامتر معرفی شده است، با توجه به پارامترهای انتخاب شده آنالیز و مقایسه گروه هایاصلی رانش انجام و نهایتا زمینه های کاربرد هر گروه از سیستم های رانش اصلی در شناورهای تندرو بیان شده است.