سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریده گلبابایی – دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجید عباسپور – دانشکده محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
پرویز دوامی – دانشکده متالوژی و مواد، دانشگاه صنعتی شریف
شیدا ملک افضلی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهی

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور مشخص نمودن میزان تخلیه TEA به اتمسفر درواحد ماهیچه سازی ریخته گری یک صنعت خودروسازی و تعیین، محاسبه و طراحی یک تصفیه کننده هوا به گونه ای که جنبه های زیست محیطی آن نیز رعایت شده باشد صورت گرفت. در این مطالعه با توجه به سنجی بار آلودگی در خروجی واحد PUCB و تعیین میزان مصرف TEA مشخص شد که میزان تخلیه TEA به اتمسفر در مقایسه با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بیش از ۱۲ برابر حد مجاز می باشد. لذا به جهت رعایت قوانین زیست محیطی استفاده از یک تصفیه کننده هوا در این صنعت ضروری می باشد. تصفیه کننده مناسب برای این آلاینده شستشو دهنده آکنده انتخاب شد، این تصفیه کننده برای کنترل TEA در خروجی بالاترین کارایی را دارا می باشد. از جمله مشکلات زیست محیطی شستشو دهنده ها پساب و لجهن ناشی از زدایش آلایندهاز هوای حامل می باشد. با توجه به رعایت جنبه های زیست محیطی این تصفیه کننده هوا که از آب و اسید سولفوریک ۷۷%بعنوان شستشو دهنده TEA استفاده می کند امکان تصفیه پساب به کمک باکتریهای هوازی در مدت ۱۱ ساعت، تصفیه آب و خاک آلوده به ترکیبات PAH,PCB که از آلاینده های پایدار زیست محیطی می باشند به گونه ای که با شستشوی آب و خاک با ترکیبات محلول TEA باعث می شود که این آلاینده ها در دوفاز آبی و روغنی از آب و خاک جدا گردند. کارایی سیستم تصفیه کننده طراحی شده برای زدودن TEA از هوای تخلیه شده به اتمسفر با توجه به غلظت ورودی ۱۱۵ میلی گرم بر مترمکعب و غلظت خروجی کمتر از ۲ میلی گرم بر مترمکعب برابر ۵۶/۹۸% بوده و بدین ترتیب از تخلیه سالانه ۵/۱۴ تن تری اتیل آمین به اتمسفر جلوگیری می کند.