سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید عبادی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سلمان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد کریمی – دانشجوی دکتری GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ناهید نیک پور – کارشناس GIS دفتر فناوری اطلاعات شرکت توانیر

چکیده:

سیستم اطلاعات جغرافیایی بعنوان علم و فن آوری مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع، جهت حمایت از تصمیم گیری و مدیریت بهینه منابع و امکانات مورد استفاده قرار می گیرند . بنا بر گستردگی جغرافیایی عوارض صنعت برق و ارتباط متقابل آنها با سایر عوارض، بکارگیری GIS می تواند در انجام بهینه فعالیت های صنعت برق، نقش موثری را ایفا نماید . در فاز مطالعاتی طرح جامع سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع، با شناخت نیازمندیهای مدیران و کارشناسان این صنعت، زیر ساختارهای اطلاعاتی در رابطه با اطلاعات مکان مرجع تهیهگردیدند . این زیرساختار داده شامل تعیین نیازمندیهای کاربران، مدل مفهومی، استاندارد پایگاه داده جغرافیایی و مجموعه دستورالعمل ها می باشد . در این فاز با بررسی نیازمندی های کاربران صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع، اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز GIS صنعت برق و نیز مقیاس های ذخیره سازی این اطلاعات تعیین گردید . بمنظور طراحی و ایجاد یک زیر ساختار داده مکانی مناسب استاندارد پایگاه داده جغرافیایی و مجموعه دستورالعمل های مورد نظر جهت تولید و آماده سازی، بهنگام رسانی، ویرایش اطلاعات، کارتوگرافی عوارض و کنترل کیفیت اطلاعات تدوین گردید . در فاز مطالعاتی طرح جامع همچنین با بررسی قابلیت های مورد انتظار از نرم افزار GIS و بررسی نرم افزارهای موجود در این زمینه، محیط پیشنهادی شامل نرم افزار، سخت افزار، شبکه، سیستم عامل و ابزار توسعه، تعیین گردید . این مقاله نتایج فاز مطالعاتی طرح جامع GIS صنعت برق را تشریح می نماید .