سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول زندی – رئیس اداره کل روابط بین الملل پست بانک ایران

چکیده:

در سال ۱۳۸۱ به هنگام تصدی معاونت اداره کل تدارکات و خدمات پست بانک ایران بمنظور ایجاد تحول و بهینه سازی سیستم عملیات تدارکاتی- پشتیبانی و مالی در اداره کل مذکور اقدام به طراحی و پیاده سازی یک شبکه اطلاعاتی- عملیاتی بر پایه سیستم کامپیوتری (CBIS) با بهره گیری از امکانات و دانش زمان خود نمود. تجربه حاضر با توجه به توسعه حجم عملیات و عدم پاسخکویی سیستم عملیات مالی و اجرایی که به صورت سنتی انجام می پذیرفت بررسی و به مرحله اجرا درآمد و ضمن کاهش خطاها، اختلاف حساب ها، واخواهی بیش از حد اسناد مالی، گردش عملیات و اطلاعات و بهنگام سازی آمارو اطلاعات برای استفاده مدیریت (MIS)کمکهای عملی موثری به روان سازی فرایند عملیات دیگر واحدهای مرتبط نیز نمود. به عبارتی دیگر با اعمال یک مدیریت تغییر در شیوه انجام عملیات انبارداری، صدور اسناد مالی، پردازش سریع اطلاعات و نگهداری بوز اطلاعات، تحول قابل توجهی در پاسخگویی اداره کل تدارکات و خدمات پست بانک به ذینفعان خود بوجود آمد. امید است با ارائه این تجربه به واحدهای مشابه در سازمانها، بانکها ودیگر موسسات بهره کافی حاصل نماید.