سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز یزدی زاده – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدناصر علوی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن شمسی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ژیروسکوپ درهواپیما و کشتی به عنوان سستم اتوماتیک ایجاد و کنترل حرکت مستقیم به کار می رود دراین تحقیق ا مکان استفاده از این وسیله و طراحی سیستمی براین اساس که بتواند تراکتور را بطور اتوماتیک درخط مستقیم هدایتکند بررسی شده است در عملیات رایج مزرعه ای حفظ حرکت مستقیم در رفت و برگشت تراکتور از اهمیت خاصی برخوردار است این کار به صورت قرارگرفتن چرخ تراکتور درون شیار ایجاد شده از حرکت قبلی حرکت روی خط نشانه گذار marker وروشهای مختلف دیگر انجام می گیرد در بعضی سیستم ها این کار توسط فرستنده – گیرنده های صوتی که در مزارع بزرگ استفاده میشوند انجام می گیرد که هزینه برهستند از روشهای دیگر استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی GPS است این سیستم علاوه برگران قیمت بودن نمونه های تخصصی آن برای حفظ دقیق حرکت مستقیم بهآموزشهای تخصصی نیاز دارد به همین جهت سیستمی پیشنهاد می شود که علاوه بر دقت بالا و هزینه ی پایین به راننده در حرکت تراکتور روی خط مستقیم کمک کند.