سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا بی غرض – گروه مهندسی برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
مجید صنایع پسند – گروه مهندسی برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله بیانگر لزوم بکارگیری خازنهای سری در خطوط انتقال و مسائل ناشی از حضور این المانها برروی روشهای حفاظتی مرسوم خط نظیر حفاظت دیستانس می باشد . تکنیکهای مختلف مقایسه فاز برای حفاظت خطوط جبران شده سری در مقاله ارائه شده است . روشهای حفاظت مقایسه فاز مجزا، ترکیبی و مستقیم توسط نرم افزار EMTDC شبیه سازی شده است و برخی از نتایج در مقاله گزارش شده و ارزیابی از عملکرد هر روش صورت گرفته است . همچنین حساسیت روش مقایسه فاز نسبت به پدیده نوسان توان بررسی شده است