سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرنوش رقابی – کارشناس ارشد کتابداری واطلاع رسانی – مسئول بخش فهرست نویسی کتابخانه مر
شهرزاد شریفی – کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی – مسئول بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی د

چکیده:

لزوم آموزش به مراجعان کتابخانه اندیشه جدیدی نیست اما مشاهدات و شواهد نشان می دهد که دراغلب کتابخانه های دانشگاهی ایران، برنامه ریزی منسجم و مستمر جهت اموش اعضا و کارمندان وجود ندارد. آموزش اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران به صورت مناسب می تواند یکی از راههای بهره گیری موثر از منابع اطلاعاتی باشد که غالبا دانشگاهها با صرف بودجه قابل ملاحظه ای در تامین آن میکوشند. درمقاله حاضر به برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مهارتهای اطلاع یابی وخدمات کتابخانه ای برای دانشگاهیان و اموزش ضمن خدمت کارگنان کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف پرداخته شده است. هدف این مقاله توصیف چگونگی شکل گیر یو جرای دوره های آموزشی در این کتابخانه است. با توجه به لزوم ارتقای سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان ، اعضا هیئت علمی و کتابداران این دانشگاه، دوره های آموزشی مرتبط در۵مبحث نظیر آشنایی با کتابخانه و خدمات آن ، آشنایی با بانکهای اطلاعاتی ، صفحه وب و شبکه اطلاعاتی کتابخانه و … طراحی وبرگزاری گردید. نتایج عینی این طرح از طریق مشاهده و مصاحبه نشان می دهد که بیش از ۹۹ درصد شرکت کنندگان ، اموزشهای فوق را در شناسایی منابع اطلاعاتی و چگونگی دسترسی ودریافت اطلاعات مورد نیاز حود موثر دانسته اند و خواستار ایجاد شرایط مناسب برای تداوم این دوره های آموزشی شده اند. از سوی دیگر کتابداران جهت ارائه خدمات و پاسخگویی بهینه به استفاده کنندگان، استمرار دوره های آموزشی را لازم دانسته اند تابتوانند با احاطه بر آخرینتغییرات فناوری درحوزه کتابداری و اطلاع رسانی پاسخگوی مراجعان باشند.