سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید مهدی موسوی، – مرکز تحقیقات پیشرفته لیزر صنایع اپتیک اصفهان، اصفهان
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
عبدالصمد طاهری – مرکز تحقیقات پیشرفته لیزر صنایع اپتیک اصفهان، اصفهان
سعید ناظم – مرکز تحقیقات پیشرفته لیزر صنایع اپتیک اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این پژوهش، یک مشدد سه شاخ های منشوری کلید زنی شده با محیط فعال Nd:YAG طراحی و برپا کرد هایم. این مشدد پایداری مکانیکی بالایی نسبت به انحراف زاویه ای داشته و کارایی بالا، ابعاد فیزیکی کوچک و نمایه عرضی گاوسی دارد. اثرات گرمایی این لیزر را هم به صورت تجربی و هم به صورت نظری بررسی کرد هایم و تغییرات فاصله کانونی و شعاع لکه لیزر بر روی آین هها بر حسب انرژی ورودی را به دست آوردیم. علاوه بر آن میزان اتلاف ناشی از قطبش و ولتاژ کلید زنی بلور ۳ LiNbO را به صورت نظری و تجربی ب هدست آوردیم و سرانجام موفق شدیم تپ لیزری با پهنای زمانی ۸ نانوثانیه را به دست آوریم