سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید محمد رضا خلیلی – دانشیار
رحمت الله قاجار – استادیار
رضا کاظمی – استادیار
یوسف قادری دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله یک میل گاردان یک تکه هیبریدی مرکب از آلومینیوم و کامپوزیت شیشه – اپوکسی جهتنصب برروی خودرو پژو RD طراحی گردیده است بدین منظور یک برنامه پارامتری به زبان APDL نوشته شده است پس از انجام عملیات پخت در آلومینیوم وکامپوزیت شیشه اپوکسی تنشهای پسماند حرارتی به وجود می آیند بدین منظور روشی ارایه گردیده که با اعمال پیش بار فشاری به لوله آلومینیومی تنشهای پسماند حرارتی حذف می شوند باتوجه بهنتایج بدست آمده میل گاردان کامپوزیتی طراحی شدهمه شرایط لازم جهت نصب برروی خودروپژوRD را دارد