سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید مردان –
همایون توفیقی –

چکیده:

یکی از مهمترین شاخص های کار مهندسی خوب آن است که فقط راه حل هایی پیشنهاد شود که از لحاظ فنی و اقتصادی قابل اجرا باشند. بدیهی است که در همین راستاهمواره به کمک تعدادی از راه حل ها با صرف هزینه های متفاوت ولی قابل مقایسه، نتیجه مورد نظر حاصل می گردد.
با توجه به این موارد جهت امکان سنجی اقتصادی تصفیه خانه های فاضلاب (بخصوص تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی) نیاز به استفاده از یک روش سیستماتیک برنامه ریزی هزینه ها می باشدتا به کمک آن بخصوص در مرحله اولیه طراحی بتوان سرمایه گذاری مورد نظر را از نظر اثربخشی هزینه ها واقتصادی بودن آن بررسی نمود.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به تجربیات بدست آمده در تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی مشخص شد که راه حلی برای فرآیند تصفیه خانه دارای اولویت است که اثر بخشی بیشتری داشته و هزینه بهره برداری آن کمتر باشد. یکی از دلایل مهم این امر این است که هزینه سرمایه گذاری اولیه نسبت به پیش بینی غیر مطمئن هزینه بهره برداری در طول دوره طرح بهتر قابل پیش بینی می باشد. ضمن آنکه یارانه های دولتی نیز در رابطه با سرمایه گذاری های اولیه قابل استفاده بود و باعث کاهش هزینه ها می گردد.
بخش عمده اثر بخشی فوق الذکر به انجام طراحی بر پایه ملاحظات واقع بینانه ارتباط داشته و شامل فاکتورهای مصرف انرژی کمتر، تولیدلجن مازاد پایین تر ( با توجه به مشکلات دفع لجن) و انعطاف پذیری بالاتر در مقابل شوکهای وارده (بر اثر عدم رعایت انضباط زیست محیطی توسط واحدهای صنعتی) می باشد. افزایش این اثر بخشی با طراحی مناسب فنی / اقتصادی توسط طراحان ومشاوران فنی تصفیه خانه ها قابل دستیابی بوده و تجربه شده است.