سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد علی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک، دان
محمدحسین صادقی – استاد بخش مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در راستای داخلی سازی توپی بلبرینگ چرخ عقب خودروی سمند، طرح جدید آن طراحی و ارائه شده است. با توجه به تغییر کلی توپی و این که مرحله اول تولید آن فورج میباشد، فرآیند فورج آن بایستی طراحی و بهینه سازی شود. برای این منظور با استفاده از مدل قطعه نهایی طرح جدید، قطعه فورج و سپس با استفاده از آن قالب فورج توپی جدید طراحی گردید. در مرحله بعد، فرآیند پر شدن قالب با استفاده از لقمه های با ابعاد متفاوت، نیروی مورد نیاز برای پرشدن،دمای خروج قطعه از قالب، احتمال تاخوردگی، کرنش موثر و موقعیتدهی لقمه در قالب بررسی و ابعاد بهینه انتخاب شد.با توجه به نتایج بدست آمده، تولید قطعه فورج توپی جدید چرخ عقب سمند در یک مرحله امکانپذیر میباشد. هم چنین ابعاد بهینه لقمه اولیه نیز تعیین گردیده است.