سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیر کمالیان –
محمدصادق آخوندی –
صغری رضایی –
مجید مرشدیان راد –

چکیده:

در این مقاله نتایج طراحی و بهینه سازی آشکارساز دمای محیط چاه کوانتومی دو باندی GaN/Al0.22Ga0.78N ارائه شده است که بیشینه آشکارسازی آن در طول موجهای ۳۲۵ ( مد فوتورسانایی) و ۳۵۳ نانومتر (مد تونل زنی)، قرار دارد. آشکار ساز طراحی شده دارای سه چاه متناوب است و طول موج قطع آن با پهنای چاه , کسر مولی آلومینیوم ارتفاع سد قابل تنظیم است. بر اساس محاسبات انجام گرفته، پهنای چاه ۴۳ آنگستروم ، پهنای سد ۱۱ آنگستروم و مقدار x = 0.22است. به منظور بهبود عملکرد آشکارساز و کاهش آثار میدانهای قوی پیزوالکتریک و خودبخودی ، میزان آلایش (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) در نظر گرفته شده است. .بیشینه پاسخدهی در دو مد فوتورسانا و تونل زنی به ترتیب ۰ .۷A /W و ۰٫۲۳ A / W به دست آمده است . یشینه آشکارسازی ویژه در دو مد فوتورسانا و تونل زنی به ترتیب (فرمول در متن اصلی موجود می باشد.