سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرناصر یزدانی –

چکیده:

طراحی و بهینه سازی یک باتری ـ شارژر مقاوم مجهز به اصلاح کننده ضریب توان، در این رساله انجام شده است . استفاده از تکنیک های کلیدزنی نرم و مقاومت سیستم حلقه بسته در برابر تغییرات پارامترها و اختلالات ولتاژ باتری و خط در این پ روژه مورد نظر بوده است . برای احتراز از تبدیل انرژی در دو مرحله، باتری ـ شارژر و اصلاح کننده ضریب توان برای اولین بار در هم ادغام شده اند، که علاوه بر کاهش حجم و افزایش بازده به اقتصادی شدن طرح نیز کمک می کند . مبدل تشدیدی موازی به عنوان مبدل قدرت و روش م توسط گیری فضای حالت تعمیم یافته به عنوان روش مدل سازی دینامیکی انتخاب شده اند . برای طراحی بخش قدرت، یک روند بهینه سازی کامپیوتری توسعه داده ش ده است . به کمک این روند، می توان مقادیر عناصر مبدل قدرت بهینه را تعیین کرد . بدین ترتیب طراح از بکارگیری من حنی های مشخصه عملکردی مبدل وخطای ناشی از برازش بی نیاز می شود . برای سیستم کنترل حلقه بسته، از روش کنترل متوالی استفاده شده است . کنترل کننده حلقه داخلی، یک کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع بوده که پایداری آن به کمک یک تابع لیاپانوف که در رساله ارائه شده است ت ضمین م ی گردد . کنترل کننده حلقه خارجی از نوع خطی انتخاب شده است . پیاده سازی کنترل کننده ساده بوده، با مدارات آنالوگ معمولی قابل ساخت است . عملکرد م وفق سیستم حلقه بسته، در شرایط مختلف، از نظر ولتاژ تغذیه و نحوه شارژ باتری، به کمک شبیه سازی نشان داده شده است .