سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قلی زاده – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
علی جعفری – استادیار مرکز علوم و تحقیقات فناوری
امیر آرمین – کارشناس ارشد مکانیک
مهیار واجدی – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

با توجه به اهمیت مصرف انرژی در خودروهای الکتریکی طراحی مناسب بدنه بوسیله نرمافزارهای شبیهسازی الزامی به نظر میرسد. برای طراحی بدنه ابتدا قاب خودرو طراحی و توسط نرمافزار تحلیل المان محدود مورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به معیارهای موجود در دوبخش آنالیز مدال و جابجایی ناشی از بارگذاری مورد تأیید قرار گرفت. سپس پوسته بدنه توسط نرمافزار تحلیل حجم محدود بررسی شد و در دو جریان آشفته و آرام نیروی پسای ناشی از اصطکاک لزج و نیروی پسای ناشی از فشار بدست آمد