سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید رشتچی – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی
مجید بی گناه میکال – شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان

چکیده:

ترانسفورماتورها یکی از گران قیمت ترین و پیچیده ترین ادوات سیستم قدرت به حساب می آیند . با توجه به کاربردهای گوناگون ترانسفورماتورها، طراحی انواع مختلف آنها دارای پیچیدگی های خاص خود بوده و در عین حال کاهش قیمت تمام شده ترانسفورماتور نیز از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد . در این مقاله ضمن معرفی ترانسفورماتور کمپکت به عنوان ترکیبی از دو ترانسفورماتور زمین و تغذیه، روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت طراحی و سپس بهینه سازی ترانسفورماتور مذکور ارائه گردیده است . الگوریتم پیشنهادی قادر به طراحی ترانسفورماتور کمپکتی
است که ضمن حداقل شدن هزینه تولید، می تواند دو وظیفه متفاوت این گونه ترانسفورماتورها را در محدوده های گارانتی شده به درستی انجام دهد . نهایتا کارآیی الگوریتم ارائه شده با مقایسه نتایج حاصل از آن با یک نمونه طرح موجود نشان داده شده است .