سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حسن مرادی چشمه بیگی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
علی کیانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:
امروزه مصرف انرژی الکتریکی به طور گسترده ای در حال افزایش است . با افزایش مصرف انرژی الکتریکی گسترش ظرفیت شبکه های توزیع و به ویژه ترانسفورماتورهای توزیع امری ضروری است. بنابراین بهینه سازی تلفات هسته ترانسفورماتور و در نتیجههزینه ترانسفورماتورهای توزیع دارای اهمیت زیادی است. در این مقاله ابتدا ابعاد ترانسفورماتور kva ۰۴۴۴ سه فاز ستونی به روشدستی محاسبه شده است سپس به کمک الگوریتم بهینه سازی توده ذرات PSO به طراحی ترانسفورماتوری با کمترین تلفات هسته ۱/ پرداخته ایم و ابعاد بهینه شده این ترانسفورماتور و کاهش ۴۶۰ % تلفات هسته را با استفاده از این روش نشان داده ایم که این کاهش تلفات خود به نوعی موجب افزایش بازده در ترانسفورماتور و سوق دادن آن به سمت بهبود در عملکردش می گردد. طراحیترانسفورماتور باید بر اساس مشخصات داده شده و با استفاده از مواد در دسترس به منظور دستیابی به هزینه های کمتر ، کاهش ابعاد ،وزن کمتر و عملکرد بهتر انجام گیرد. استفاده از این روش بهینه سازی، طراحی ترانسفورماتور را که یک مساله پیچیده و به شدت غیر خطی است به یک روش بهینه ، ممکن می سازد . در نهایت با استفاده از روش اجزای المان محدود FEM در نرم افزار MAGNET مشخصات هسته ترانسفورماتور طراحی شده از جمله به اشباع نرفتن هسته آن در این مقاله نشان داده شده است