سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن حقیقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی سبزه پرور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با شبیه سازی کامل غیر خطی هواپیمای B-747 رفتار این هواپیما را در مقابل ورودی های کنترلی و تراست سنجیده و کنترل بهینه عددی ارتفاع نامی و در نهایت نشست مطلوب در برخورد با شرایط ولقعی و توربولانس اتمسفر بررسی می گردد. در این راستا عملکرد کنترلر PID با ضرایب ثابت در جهت حفظ زوایای وضعیت و مسیر بررسی شد ولی بدلیل مدل غیر خطی و پارامترهای تصادفی توربولانس نتایج مطلوبی حاصل نگردید لذا از الگوریتم حداقل مربعات غیر خطی در جهت رسیدن به ضرایب بهینه کنترلی استفاده که نتایج بهبود قابل توجهی پیدا نمود. در ادامه ساختار حل گزینش اتفاقی جوابها بکمک الگوریتم ژنتیک بمنظور رسیدن به بهترین کارایی سیستم بررسی و سپس نتایج حاصل از هر دو روش بهینه سازی مقایسه خواهد گردید.