سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین گل خندان – بخش مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
روح ا… موسوی – مربی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج
سید عبدالرضا گنجعلیخان نصب – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این مقاله، یک روش معکوس برای بهینه سازی رفتار ارتعاشی تیرهای هوشمند، با تغییر در خصوصیات فیزیکی عملگرهای پیوالکتریک، ارائه می دهد. در این روش از تقریب مرتبه اول بسط تیلور استفاده شده است. از همین الگوریتم برای بدست آوردن بهترین مکان قرار گیری عملگر ها و سنسورهای پیزو استفاده شد. در مدل اجزا محدود استخراج شده از تئوری تیرهای اویلر برنولی استفاده شده است. در این مدل اختلاف پتانسیل الکتریکی نیز به عنوان بردار ویژه درنظر گرفته شده است.