سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان روحانی اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد ناطق – استادیار گروه ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مخاطب)
امیر عبدالله – دانشیار گروه ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نیروهای زیاد در ماشینکاری الکتروشیمیایی به سبب وجود فشار بالا در فاصله بین دو الکترود، موجب حساسبت ویژه طراحی ماشینهای الکتروشیمیایی می شود. و از آنجا که این نیروها سبب عظیم الجثه و سنگین شدن سازه می گردند یکی از اهداف طراحان، کاهش وزن سازه می باشد بدون آنکه تغییری در سفتی سازه ماشین ایجاد شود. در این مقاله ابتدا روش ماشینکاری الکتروشیمیایی معرفی می گردد، سپس نحوه محاسبه نیروهای ماشینکاری توضیح داده می شود. پس از ارائه چندین طرح پیشنهادی اولیه بهترین طرح انتخاب شده و روند طراحی قسمتهای مختلف سازه شامل میز ماشین، اسپیندل، ستون و پایه آن ارائه می گردد. به منظور انتخاب بهینه پارامترها با استفاده از روش تاگوچی آزمایشی طراحی گردید و با استفاده از تکنیک رگرسیون رابطه متغیرهای طراحی با جرم و تغییر مکان برای ستون و پایه بدست آمد. سپس متغیرهای طراحی برای دو تابع بدست آمده با استفاده از الگوریتم ژنتیک بگونه ای تعیین شد که وزن و تغییر مکان با هم و همزمان بهینه گردند.