سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دینا سزاوارنادری – شرکت مدیریت تولید برق مشهد، واحد تحقیق و توسعه
سیدمجید هاشمیان –

چکیده:

سرعت زیاد سیال در هنگام عبور و یا تخلیه از مجاری میتواند بعنوان یک منبع صدا سبب ایجاد آلودگی صوتی گردد. استانداردهای کار در محیط صنعتی، سطح صدای مشخصی را برای حفظ سلامت انسان تعریف کرده اند. در تحقیقحاضر، طراحی، ساخت و بهینه سازی صداخفه کن ورودی گاز مصرفی بویلر دو واحد بخار ۶۰ مگاواتی نیروگاه برق مشهد، مد نظر قرار دارد. مبنای علمی مطالعات، کنترل تمرکز توربولنس و کاهش انرژی جنبشی گاز با حفظ وضعیت فشاربوده است. نتایج عددی و تجربی حاصله که از تحلیل مدلهای عددی و نیز ساخت نمونه صنعتی بدست آمده است نشانگر آن است که با حذف مبانی ایجاد صوت، سطح صدا از ۱۲۴ دسیبل به کمتر از ۹۰ دسیبل کاهش یافته است