سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا دلاور مقدم – پژوهشگاه نیرو
سوسن داوری – پژوهشگاه نیرو
امیر سهرابی کاشانی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

بطور کلی در صنایع و نیروگاه ها از طریق اص لاح فرایندهای تصفیه پساب و یا با اضافه نمودن فرآیندهای تکمیلی ، می توان براحتی بخش عمده ای از فاضلاب تولید شده را بمنظور استفاده مجدد در فرآیندهایی که نیاز به آب دارند، برگردانده و به مصرف رسانید . منابع آبی استان سیستان و بلوچستان به واسطه خشکسالی متوالی طی چند دهه گذشته، با محدودیت های شدیدی روبرو شده اند که
می بایستی در استفاده از این منابع محدود، کلیه راهکارهایی را که سبب صرفه جویی می گردد، به کار گمارد . در تحقیقی که در نیروگاه ۲۶۴ مگاواتی ایرانشهر واقع در سیستان و بلوچستان توسط گروه محیط زیست انجام شده است، طی شناخت دقیق از سیستم گردش آب، تولید پساب و سیستم های تصفیه پساب موجود در نیروگاه ایرانشهر، نواقصو مشکلات ناشی از طراحی و یا بهره برداری نامناسب سیستم ها بررسی و سپس فرآیندهای تکمیلی به همراه طراحی تجهیزات مربوطه به منظور کاهش و استفاده مجدد از فاضلاب ها انجام گرفت . این امر کاهش مصرف آب خام به میزان ۱۵۰۰ تن در روز را در پی خواهد داشت . لازم به ذکر است که در ایران سیستم تبخیرکننده تراکمیV.C به منظور بازیافت آب مقطر از پساب نمکی، تنها در این نیروگاه نصب شده، ولی این سیستم تا به حال توسط پیمانکار خارجی راه اندازی نگردیده است .