سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

آذر کفاش‌پور – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توسعه فن‌آؤری اطلاعات در بخش دولتی و ارتقاء کارآمدی دولت، باعث کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت ارائه خدمات دولتی به شهروندان،‌ارتقاء کیفیت خدمات، افزایش دسترسی زمانی و مکانی به خدمات و کاهش اطلاعات تکراری و نامنسجم در بخش دولتی می شود. اما لازمه تحقق اهداف فوق توجه به دو جنبه فنی – مهندسی در جهت در نظر گرفتن زیر ساخت ها به عنوان یک پایه و مبنا برای تحقق اهداف دولت الکترونیک و جنبه استراتژیکی در جهت توجه به نیازها و خواسته های مردم و دولت در راستای اهداف بلند مدت دولت الکترونیک است. کشف و بررسی ارکان درونی و بیرونی اثرگذار بر استراتژی های ارائه خدمات الکترونیک خدمات برای ارتقاء بازار مهندسی دوباره و ساده تر و موثرتر کردن فرایندهای دولت الکترونیک بسیار ضروریاست. این مقاله می تواند با ارائه مدل ارائه خدمات الکترونیک،‌ نقش موثری در تعیین استراتژی های خدمات دولتی ایفا نماید. در این مقاله ابتدا به طور مختصر به بررسی شواهد تجربی پیرامون موضوع و سپس به معرفی مدل و متغیرهای آن پرداخته شده است.