سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدتقی ضیائی نژاد –
منصور مومنی –
داود رشتچیان –
علی جعفری کردخیلی –

چکیده:

شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی که هدف اصلی آن توسعه دانش فنی اقتصادی بر اساس نیازهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، همگام با پیشرفت تکنولوژی و به منظور کنترل و به حداقل رساندن خطرات و رخدادهایی که سلامت و جان کارکنان را مورد تهدید قرار می دهد و یا سبب تخریب و انهدام تجهیزات شرکت و آلودگی محیط زیست می شود، بر آن شد که نظام نامه ایمنی نیروی انسانی مختص خود طراحی و تبیین نماید. دراین پژوه نیروهای شرکت پژوهش و فناوری در دو گروه صف و ستاد تقسیم بندی و آنگاه آسیب ها و خطراتی که کارکنان شرکت در معرض آنها قرار دارند شناسایی و به استناد استانداردهای جهانی نظیر ASME, NFPA, OSHA و … دستورالعمل های متناسب با تخصص آنها تحت عنوان نظام نامه ایمنی نیروی انسانی در قالب ۹ بخش و ۱۴۵ ماده تهیه و تدوین شده است. بر اساس یافته های این پژوهش الگوی ایمنی سازگار با نیروی کار این شرکت پیشنهادو جهت دستیابی به اهداف آن التزام عملی و مشارکت کلیه کارکنان ضروری می باشد.