سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاوه حامد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی دانشگاه

چکیده:

بطوریکه می دانیم تمامی رشته های علمی و از جمله مهندسی در ارتباط کامل با آزمایش می باشند. روند معمول انجام آزمایشها بی نظم و همراه با سر در گمی است. مهمتر اینکه تعداد آنها بسیار زیاد و انجامشان زمان بر است. همچنین بدلیل مانوس نبودن با آزمایشها، نتیجه دقیق و درستی از آنها بدست نمی آید. از سوی دیگر انجام آزمایش معمولا بمنظور تهینه سازی انجام می گیرد، در حالیکه روشهای موجود هیچکدام توانایی بهینه سازی مجموعه عملیاتی را نداشته و در صورت داشتن بهینه، مقداری نادرست خواهد بود.
حال با توجه به هزینه بالای هر آزمایش (اعم از انجام آن، مواد مصرفی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و ثبت آنها و …) و زمانی که صرف انجام آنها می گردد، لزوم داشتن طرحی منظم و ثابت برای انجام آزمایشها مشخص می شود. طرح های آزمایشی، یکی از بنیادی ترین روشهای تجزیه و تحلیل علمی و ابزاری قوی برای افزایش کنترل کیفیت تولیدات صنعتی می باشند.
در این مقاله اصول اساسی و جنبه های عملی طراحی آزمایش برای مراحل مختلف یک پروژه تحقیقاتی ارائه می شود. تکنیکهای تحلیل آماری داده ها که در طراحی مور استفاده قرار می گیرد نیز بررسی می شوند. در پایان نیز، یک طرح آزمایش برای سیستم فلوتاسیون مس سرچشمه ارائه می شود.