سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی علی میرزالو – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریدرضا بیگلری – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسین صادقی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
روح الله رفیعی – کارشناس ارشد، صنعت ساخت موتورهای توربینی, شرکت صنایع هواپیمایی ایران

چکیده:

در این تحقیق فرایند های فورج و اکستروژن یک نوع پره کمپرسور موتور توربین گازی طراحی و تحلیل شده است. ازآنجاکه براساس تجارب قبلی، روش مناسب شکلدهی پره موردنظر فرایندهای اکستروژن و فورج هستند با استفاده از روش المان محدود این دو فرایند مورد بررسی قرار گرفته اند. ابتدا با استفاده از شکل پره موردنظر، قطعه نهایی مطلوب حاصل از فورج طراحی می شود سپس به طراحی قالبهای فورج پره پرداخته می شود. در مرحله بعد با طراحی قطعه پیشفرم، با استفاده از روش المان محدود صلب- ویسکوپلاستیک, فرایند فورج پره تحلیل می شود و پر شدن حفره قالب,تغییرات کرنش و دمای قطعه در حین فرایند بررسی می شود. در نهایت فرایند اکستروژن قطعه پیشفرم به روش المان محدود مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که قالبهای طراحی شده و قطعه پیشفرم برای اجرای فرایند مناسب هستند.