سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فرشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشه
حبیب رجبی مشهدی – استادیار ، گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – استادیار ، گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در محیط رقابتی صنعت برق، در بین خدمات جانبی، تامین ظرفیت رزرو مورد نیاز سیستم بیشترین اهمیت را دارد. تامین ظرفیت رزرو از طریق یک بازار رقابتی می تواند در رسیدن به قابلیتاطمینان مطلوب و دلخواه سیستم، حل مشکلات ظرفیتی سیستم و کاهش هزینه تامین رزرو موثر واقع گردد.انتخاب یک مدل کامل و مناسب برای بازار رزرو می تواند مشکلات بهره برداری رزرو را به حداقل برساند. در این مقاله تامین ظرفیت رزرو در یک بازار با ساختار Pool با مدل Pay-as-Bid از طریق یک بازار رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. انواع مختلف کالای رزرو برای اجرای برنامه خرید و فروش بازار تعریف گردیده و مدلی برای تخصیص انها ارائه شده است. مسئله بهینه سازی تخصیص بوسیله الگوریتم ژنتیک حل شده است. مدلهای انتخابی برای تامین رزرو در خصوص یک سیستم نمونه اعمال شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته اند.