سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن کریمی – استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکدة
مجید بازارگان – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکدة
مهدی محسنی – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکدة مهن

چکیده:

در هر موشک سوخت مایع یک سیستم تغذیة فشاری جهت تحت فشار قرار دادن سوخت و اکسید کننده به منظور انتقال آنها با دبی و فشار لازم به محفظة احتراق و تامین شرایط کاری بهینة پمپ ها و همچنین استحکام سازة مخازن , مورد نیاز است . اجزای اصلی مرتبط با این سیستم عبارتند از : کپسول های ذخیرة گاز , شیر کاهندة فشار گاز , مبدل حرارتی و مخازن پیشران . به منظور بهینه کردن عملکرد موشک و طراحی دقیق سیستم دمش آن , آگاهی از رفتار گاز مانند تغییرات فشار , دما و دبی جرمی آن در داخل این اجزا و یا در حین عبور از آنها لازم می باشد , در این پژوهش , رفتار گاز در داخل کپسول ها و مخازن پیشران به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است .