سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهرداد جعفربلند – دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدهادی ریسمانی – دانشجوی دکتری دانشکده برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مرتضی میخک بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
امروزه موتورهای آهنربا دائم DCبدون جاروبکBLDC بدلیل ویژگیهای منحصر به فردی از قبیل چگالی توان به وزن بالا، راندمان بالا وکارایی دینامیکی خوب کاربردهای وسیعی در صنایع نظامی، صنایع دریایی، صنایع هوایی و… پیداکرده است. در موتورهای با ساختار روتور آهنربا درونی اگر مقدار جریان به گونهای باشد که موتور گرم گردد این عامل باعث م ی – شود که آهنربا خاصیت مغناطیس زدایی پیدا کند. از این رو دراین مقاله جهت مرتفع کردن مشکلات فوق، طراحی روتور آهنربا درونی انجام شده است به گونهای که کمترین حرارت ممکن در کارکرد موتور ایجاد گردد. در ادامه با تشریح انواع ساختار هایرتور آهنربا درونی بهترین ساختار ممکن را برای موتور انتخاب کرده و طراحی موتور بر اساس روش تحلیلی مدل مدار مغناطیسی برای ساختار مربوطه انجام میگیرد. و بعد از طراحی موتور تحلیلی حرارتی نیز صورت میگیرد