سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید یوسف احمدی بروغنی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
حامد فغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقالهبه طراحی CNG با استفاده از اجزاء محدود و مطابق با استانداردهای موجود در مورد پرداخته شده است.جنس مخزن از فولاد آلیاژ پایین ۴۱۳۰ است.در محاسبه مقدار عمر مخزن ازهر دو روش تنش- عمر و کرنش – عمر استفاده شده است تا عمر به دست آمده با استفادهاجزاء محدود تا حد امکان معتبر باشد..مقادیر عمر برای ضخامتهای مختلف در قسمت استوانه ای به دست آمده است و کمترین ضخامت مجاز مخزن انتخاب شده است تا از وزن مخزن در حد امکان کاسته شده است . تحلیل اجزاء محدود مخزن در نرم افزار با با استفاده از نرم افزار ABAQUS 6.5انجام شده است.