سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا شافعی – سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

چکیده:

نظام پیشنهادها به مثابه کانالی است که از طریق ان افراد می توانند مدیران سازمانها را به توانمندیهای فکری و عملی خود آگاه سازند. و درواقع پلی ارتباطی است که سطوح مختلف سازمان را جدای از نوع وظیفه به همدیگر مرتبط می نمایند.