سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی سلطانی – دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی بختیاری – پژوهشگر اندیشگاه وزارت صنایع و معادن

چکیده:

پیچیدگی و پویایی محیط فعالیت صنایع مختلف، امروزه برنامه ریزی راهبردی را نه به انتخابی دارای جایگزین بلکه به الزامی گریزناپذیر بدل نموده است اما ایده آل ترین راهبردها تازمانی که در قالب برنامه های عملیاتی واقع گرایانه تعریف شوند کارایی چندانی نخواهند داشت سند راهبرد توسعه صنعتی کشور نیز که مهمترین سند بالادستی در حوزه صنعت است از این قاعده مستثنی نبوده و اجرا و عملیاتی سازی سیاستهای مختلف آن، از جمله سیاستهای صنایع دریایی، نیازمند تدوین برنامه های عملیاتی عینی، واقع بینانه و قابل اندازه گیری است مقاله پیش رو حاصل یک کار تحقیقاتی در همین راستا است که از سوی وزارت صنایع و معادن برعهده نویسندگان گذاشته شده نتیجه این کار تحقیقاتی تدوین ۱۰۵ برنامه عملیاتی است که طی پنج مرحله بررسی و اصلاح نهایی شده و به تایید واحدهای ذیربط در وزارت صنایع و معادن رسیده است این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه تحقیقات پیمایشی است رویکرد این تحقیق رویکرد حل مساله است به این معنا است که تحقیق به دنبال ارائه برنامه هایی جهت حل مسائل گریبانگیر صنعت دریایی در راستای تحقق راهبرد توسعه صنعتی کشور بوده است.