سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حسین قدیمی هل آبادی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

کاربرد شبکه های آزمون بعنوان ابزار و معیاری مشترک برای آزمایش و ارزیابی صحت و توانائی ایده ها و روشهای جدید در زمینه های طراحی، بهره برداری و کنترل سیستمهای قدرت امری بسیار متداول و ضروری می باشد . بهمین منظور تا کنون شبکه های آزمون متعددی برای رژیمهای کاری مختلف تهیه و تدوین گردیده است . شبکه های آزمون بدو دسته بین المللی و ملی تقسیم می گردند . دسته بین المللی مانند شبکه های آزمون IEEE دارای مقبولیت و کاربرد نسبتا بین المللی می باشند . اما دسته ملی، شبکه هائی هستند که هر کشور با الهام از شبکه ملی خود تهیه می نماید و عمدتا مورد استفاده محققین و مهندسین همان کشورمی باشند . در این مقاله هدف این است که با الهام گیری از شبکه قدرت ایران شبکه آزمون ملی طراحی و تدوین گردد . مکانیزم الهام گیری بر دو پایه الگوگیری از ساختار و مشخصات عناصر شبکه ایران و الگوگیری از ویژگیهای رفتاری آن مبتنی می باشد . در این مقاله با ارائه اصول و روش ساده سازی مفهومی شبکه ایران و با الهام از ساختار و مشخصات عناصر آن، شبکه اولیه آزمون ملی طراحی و تدوین گردیده است .