سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی محمد کیمیاگری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر شمس –
شهپر برخوردار –

چکیده:

با توجه به اهمیت صنعت برق به ویژه بخش تولید آن و فرصت های زیادی که برای بهینه کردن تولید برق و به کارگیری هر چه بهتر منابع و تجهیزات مورد استفاده در آن موجود است، هدف این تحقیق ایجاد مدلی برای اندازه گیری میزان کارایی و تعیین استانداردهای آماری بهره وری در
صنعت برق می باشد که به صورت موردی در بخش تولید در زمینه واحدهای نیروگاهی گازی، بخاری و آبی انجام می گردد.در ایجاد و طراحی این مدل ابتدا داده های مربوط به واحدهای نیروگاهی مختلف در سراسر کشور برای سال ۱۳۷۶ جمع آوری گردیده و برای بکارگیری آنها معادل سازی های لازم صورت گرفته است. سپس با اجرای مدل های مختلف آماری به منظور تعیین تابع تولید برای واحدهای نیروگاهی موجود در سه حوزه گازی، بخاری و آبی بهترین مدل های آماری برای واحدهای این سه حوزه به دست آمده است . بدنبال اجرای روش حداقل مربعات تصحیح شده یعنیCOLS ، تابع تولید مرز قطعی، برای هر یک از این سه حوزه حاصل گردیده و پس از آن نسبت کارایی هر یک از واحدها در هر کدام از حوزه ها تعیین شده و پس از آن چگونگی تعیین استانداردهای بهره وری نیروگاه ها و بخش تولید شرح داده می شود.