سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمد کاردان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی کامپیوت
مهدی شجری – عضو هیات علمی، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا

چکیده:

در این پژوهش ما ابتدا روش پرداخت خرد ۲MR را پیاده سازی کردیم و مباحثی که توسط پیشنهاد کنندگان در رابطه با نحوه پیاده سازی این روش توضیح داده نشده بود را تعریف نمودیم. در نتیجه این روش به یک پروتکل ارتباطی کامل جهت انجام خریدهای خرد تبدیل شد. سپس موضوع اعتماد را به پروتکل حاصل افزودیم و یک ساختار اعتماد بر اساس نظر کا ربران و میزان خرید کالای الکترونیک مورد نظر بر روی این پروتکل طراحی کردیم. سیستم حاصل را ۲TMR نامیدیم. به اینشکل مسئله هزینه فکری تصمیم به انجام خرید که یکی از عوامل بازدارنده در جهت توسعه پرداختهای خرد میباشد تا حد عمده ای برطرف میشود. در این سیستم فرایند اصلی خرید و پرداخت تنها به یک تایید امضای اضافی مربوط به گواهی رده بندی نیاز دارد. عمل تایید امضا و محاسبه میزان اعتماد نسبت به انجام امضا، تنها ۵ درصد هزینه محاسباتی دارد لذا با توجه به اینکه کاربر برای هر پرداخت در سیستم ۲MR نیاز به یک بارمحاسبه امضا دارد، میزان سربار محاسباتی برای افزودن اعتماد ۵ درصد خواهد بود که با توجه به تسهیلات منتج از این پروتکل، قابل قبول میباشد.